• Ruim 30.000 tevreden studenten
 • Beste docenten in de branche
 • Altijd een leslocatie in de buurt
 • Hoge tevredenheidsscore

Hoe ziet de toekomst van IPL- en laser in Nederland eruit?

3 januari 2018 | Schoonheidszorg
Hoe ziet de toekomst van IPL- en laser in Nederland eruit?

In Nederland staan de IPL- en laserbehandelingen door schoonheidsspecialisten al een tijdje onder vuur. Edith Schippers, voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wilde van IPL- en laserbehandelingen voorbehouden behandelingen maken onder de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Ze diende hiervoor een wetswijziging in bij de Tweede Kamer. Sinds 26 oktober 2017 is er een nieuwe minister van VWS aangetreden, minister Bruins. Hoe staat het er nu voor met de toekomst van IPL- en laser in Nederland?

ANBOS verzet zich tegen wetswijziging

De Nederlandse beroepsorganisatie voor schoonheidsspecialisten ANBOS heeft haar onvrede geuit over de plannen van voormalig minister Edith Schippers. ANBOS heeft consumentenveiligheid als topprioriteit. Deze veiligheid komt volgens ANBOS niet in het geding als IPL- en laserbehandelingen worden uitgevoerd door goed opgeleide schoonheidsspecialisten. De beroepsorganisatie heeft zelf een specialisatie opleiding ontwikkeld voor IPL- en laser met de focus op veiligheid, hygiëne en de juiste arbeidsomstandigheden. ANBOS stelde een persbericht op en kwam met de petitie ‘IPL/Laser: in vertrouwde handen bij de gediplomeerde schoonheidsspecialist’. Ondertussen telt deze petitie bijna 27.000 ondertekeningen.

Minister Bruins wil wetswijziging doorzetten

Helaas betekent de komst van de nieuwe minister Bruins geen goed nieuws voor wat betreft de kwestie van IPL- en laserbehandelingen. Afgelopen maand kondigde hij in een brief aan de Tweede Kamer aan, dat hij een wetswijziging wil indienen om van IPL- en laserbehandelingen voorbehouden behandelingen te maken. In de praktijk betekent dit dat schoonheidsspecialisten alleen nog maar dit soort behandelingen mogen uitvoeren onder toezicht van een huidtherapeut, dermatoloog of cosmetisch arts. Dit wordt een ‘verlengde arm- constructie’ genoemd.

Reactie ANBOS op de brief van minister Bruins

ANBOS vindt net als de minister dat consumentenveiligheid heel belangrijk is en dat ervoor het geven van ipl- en laserbehandelingen voldoende deskundigheid nodig is. ANBOS vindt echter wel dat dit soort behandelingen door bekwame schoonheidsspecialisten uitgevoerd kunnen blijven worden. De beroepsorganisatie pleit voor een combinatie van bekwaam vakmanschap en zelfregulering. Wel is ANBOS tevreden met het feit dat de minister andere behandelingen met ‘Energy Based Devices’ (EBD’s) niet onder de BIG-Wet wil laten vallen. Dat zou hij disproportioneel vinden.

Wat zijn de plannen van ANBOS?

ANBOS zal de komende tijd verschillende acties gaan ondernemen. De beroepsfederatie wil het gesprek aangaan met de politiek. Daarnaast zal ANBOS eveneens met andere partijen die werken met IPL- en laserapparaten naar oplossingen gaan zoeken. Er zal binnenkort een bijeenkomst georganiseerd worden met deze partijen. ANBOS streeft ernaar om middels samenwerking en overleg tot oplossingen te komen die realistisch en aanvaardbaar zijn.

ANBOS pleit ervoor om een selecte groep van goed opgeleide en geregistreerde schoonheidsspecialisten toestemming te geven om zelfstandig IPL- en laserbehandelingen uit te blijven voeren. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van de behandelingen gegarandeerd kan worden en dat echte vakmensen gemakkelijk te onderscheiden zijn van de beunhazen. Hiervoor moeten dan enkele voorwaarden worden vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur. Zo wil ANBOS samen met andere partijen, die werken met IPL- en laserapparatuur, werkbare criteria vaststellen voor wat verstaan wordt onder ‘voldoende bekwaamheid’. Vervolgens zal ANBOS een concreet voorstel doen aan de minister.

Voorstel van ANBOS aan de minister

ANBOS gaat een brief opstellen met haar plannen om de minister, ambtenaren en Kamerleden hierover in te lichten. Het voorstel van ANBOS aan de minister zal bestaan uit de volgende aandachtspunten:

 • Maak van IPL- en laseren voorbehouden behandelingen voor BIG-geregistreerde artsen en huidtherapeuten.
 • Stel vervolgens een aanvullende Algemene Maatregel van Bestuur op, die het mogelijk maakt dat ook voldoende bekwame schoonheidsspecialisten deze behandelingen mogen uitvoeren. Ze dienen hiervoor de juiste opleiding te volgen, over goede apparatuur te beschikken en ze dienen zich te beperken tot vooraf duidelijk vastgestelde behandelingen.
 • ANBOS pleit voor een overgangsfase waarin de twee bovenstaande wijzigingen geleidelijk doorgevoerd kunnen worden.
 • Er dienen eveneens duidelijke voorwaarden te komen voor de ‘verlengde arm-constructie’.

ANBOS wil op deze manier zowel de consumentenveiligheid als de bedrijfseconomische belangen van de schoonheidsspecialisten zeker stellen. Beide aspecten zijn heel belangrijk en daarom is er een zorgvuldige besluitvorming nodig.

Altijd in de buurt10 leslocaties door heel Nederland en België
 • Dichtbij parkerenAltijd dichtbij parkeren
 • OV bereikbaarGoed bereikbaar via het OV
 • UWV
 • Cedeo
 • NRTO
 • KMO-portefeuille
 • Belgische Beauty Federatie